Gyvatai ir Sveikatai: Augalų skirstymas

Augalų skirstymas: Muileniečiai

Lotyniškas pavadinimas: Sapindales

Muileniečiai (eile)-> (poklasis)-> (klase)-> (skyrius)-> (pogrupis)-> (grupe)-> (karalyste)

Vaistiniai augalai: