Gyvatai ir Sveikatai: Augalų skirstymas

Augalų skirstymas: Kempiniečiai

Lotyniškas pavadinimas: Polyporales

Kempiniečiai (eile)-> (skyrius)-> (karalyste)

Vaistiniai augalai: