Gyvatai ir Sveikatai: Augalų skirstymas

Augalų skirstymas: Arekiečiai

Lotyniškas pavadinimas: Arecales

Arekiečiai (eile)-> (klase)-> (skyrius)-> (pogrupis)-> (grupe)-> (karalyste)

Vaistiniai augalai: